Scenariusze 6-9 lat - Edycja 1

Porozmawiajmy o wartościach

Jak pomiędzy wioskami most się nagle pojawił

Jedni mają za mało, a drudzy mają za dużo. Powiecie, że to to przecież takie łatwe, by bogaci podzielili się z biednymi. A może nie znają się nawzajem? A może dzieli ich przepaść, ponad którą nikt nie zbudował mostu porozumienia? Bajka opowiada o dwóch wsiach, które pomimo tego, że znajdowały się tak blisko siebie, potrzebowały wzniesienia mostu, aby pomogły sobie nawzajem.

W czasie lekcji uczniowie będą mogli dostrzec wartość współpracy. Bajka o dwóch wioskach staje się punktem wyjścia do rozmowy o współdziałaniu i budowaniu porozumienia między ludźmi.

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

współpraca i współdziałanie, współpraca jako budowanie mostów między ludźmi, porozumienie

CELE ZAJĘĆ

Cel główny:

Dostrzeżenie przez uczniów wartości współpracy.

Cele szczegółowe — uczeń:

  • wysłucha bajki pt. „Jak pomiędzy wioskami most się nagle pojawił”,
  • podejmie refleksję na temat zagadnień przedstawionych w treści bajki,
  • wspólnie z innymi dziećmi wykona zadania,
  • sformułuje refleksję dotyczącą znaczenia współdziałania z innymi dla pomyślnego wykonania różnych zadań,
  • sformułuje refleksję końcową,
  • zaproponuje motto podsumowujące zajęcia.

Materiały do pobrania ×
Scenariusz „Jak pomiędzy wioskami most się nagle pojawił” .pdf - POBIERZ
Tekst bajki „Jak pomiędzy wioskami most się nagle pojawił” .docx - POBIERZ
Bajka audio „Jak pomiędzy wioskami most się nagle pojawił” .mpga - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę