Scenariusze 6-9 lat - Edycja 1

Porozmawiajmy o wartościach

Koncepcja zajęć „Efektu Domina” w materiałach dydaktycznych dla nauczycieli

Odpowiadając na potrzeby rozwojowe uczniów z klas I-III przygotowaliśmy materiały dydaktyczne dla nauczycieli pt. „Mądre bajki z całego świata. Inspiracje do zajęć z dziećmi”. Mają one pomóc nauczycielom rozwijać u uczniów postawy prospołeczne: szacunku, akceptacji dla drugiego człowieka, współpracy i współdziałania, odpowiedzialności za siebie i innych, troski o ludzi i miejsce w którym się żyje.

Inspiracją do zajęć są „Mądre bajki z całego świata” (16 bajek przygotowanych w formie książeczki z dwiema płytami CD). Każda z ich podejmuje istotne zagadnienia społeczne, zawiera istotny problem, który chcemy podjąć wspólnie z uczniami. Bajki są motywem do podjęcia rozmów, formułowania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Zachęcamy też do weryfikowania pomysłów i wcześniej sformułowanych odpowiedzi. Inspirujemy do działania wspólnego, grupowego i indywidualnego, do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. Zaproponowane scenariusze mają pełnić funkcje „drogowskazów” do kolejnych działań wychowawczych podejmowanych przez nauczyciela, służących rozwijaniu postaw społecznych uczniów. Mogą być przez nauczyciela modyfikowane, rozwijane i wzbogacane o własne pomysły.

Cele zajęć

Cele zajęć są zgodne z celami kształcenia ogólnego określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. dla I etapu edukacyjnego obejmującego klasy I-III szkoły podstawowej- edukacja wczesnoszkolna

Czas trwania zajęć

Zajęcia przewidziane są na 45-60 minut, ale nauczyciel może dowolnie modyfikować czas poświęcony na poszczególne aktywności.

Zajęcia mogą być realizowane w dowolnym momencie roku szkolnego, w zaproponowanej kolejności lub zgodnie z potrzebami uczniów i preferencjami nauczycieli.

Struktura zajęć

 • Wspólne wysłuchanie bajki.
 • Rozmowa inspirowana treścią bajki.
 • Rozmowa i działania na temat wywołany treścią baki (praca indywidualna, w grupach, z całą klasą-poszukiwanie odpowiedzi na postawione pytania, wywołane zagadnienia).
 • Dzielenie się przemyśleniami, doświadczeniami.
 • Formułowanie wniosków końcowych i tworzenie „Klasowego skarbniczka wartości”

Każda lekcja może być Waszym wspólnym cennym doświadczeniem i może być cennym indywidualnym doświadczeniem każdego z Was!

Jak rozmawiać z uczniami o ważnych sprawach?

 • Zaplanuj czas na spokojną rozmowę na forum klasy i w mniejszych grupach
 • Formułuj pytania i zachęcaj uczniów do samodzielnego myślenia.
 • Faj czas do namysłu i dyskusję w małych grupach.
 • Nie oczekuj określonych odpowiedzi.
 • Nie oceniaj odpowiedzi, gdyż podczas rozmowy każda wypowiedź i każdy pomysł są cenny.
 • Zachęcaj uczniów, by wyjaśniali (uzasadniali) swoje propozycje.
 • Zachęcaj uczniów, by definiowali pojęcia.
 • Pozwól uczniom zadawać pytania Tobie i kolegom/koleżankom z klasy.
 • Pozwól na formułowanie przez nich różnych typów pytań.
 • Nie ma złych pytań.
 • Niech uczniowie wspólnie poszukają odpowiedzi na postawione pytania.
 • Nie ma złych odpowiedzi i nie ma złych pomysłów.
 • Pozwól uczniom na rozumienie i wyjaśnianie „po swojemu”.
 • Ucz szacunku dla pomysłów i przekonań innych osób.
 • Pozwól uczniom poszukiwać wspólnych rozwiązań.
 • Zachęcaj do argumentowania.
 • Ucz rozwiązań kompromisowych.
 • Zachęcaj do formułowania podsumowań.

Pamiętaj, zanim rozpoczniesz lekcję

Uczniowie z klas I-III:

 • uczą się ujmowania sytuacji na różnych poziomach, z różnych perspektyw,
 • uczą się posługiwania pojęciami abstrakcyjnymi,
 • potrafią wytłumaczyć (zdefiniować) sens wielu pojęć abstrakcyjnych,
 • rozwijają umiejętność rozróżniania perspektywy własnej i innych ludzi,
 • kształtują umiejętność rozumienia emocji własnych i innych ludzi,
 • rozumieją, że inni mogą mieć odmienne zdanie na ten sam temat,
 • uczą się mówić o emocjach i potrafią je modulować,
 • wiedzą, jak można poprawić nastrój innym ludziom,
 • rozumieją, że ludzie mogą przeżywać jednocześnie różne emocje,
 • potrafią wyjaśnić czyjeś postepowanie w kategoriach przyczyn i skutków,
 • rozwijają umiejętność dokonywania porównania społecznego.
Materiały do pobrania ×
Cały zeszyt 6-9 lat (edycja 1) .pdf - POBIERZ

Odpowiadając na potrzeby rozwojowe uczniów z klas I-III przygotowaliśmy materiały dydaktyczne dla nauczycieli pt. „Mądre bajki z całego świata. Inspiracje do zajęć z dziećmi”. Mają one pomóc nauczycielom rozwijać u uczniów postawy prospołeczne: szacunku, akceptacji dla drugiego człowieka, współpracy i współdziałania, odpowiedzialności za siebie i innych, troski o ludzi i miejsce w którym się żyje.

Inspiracją do zajęć są „Mądre bajki z całego świata” (16 bajek przygotowanych w formie książeczki z dwiema płytami CD). Każda z ich podejmuje istotne zagadnienia społeczne, zawiera istotny problem, który chcemy podjąć wspólnie z uczniami. Bajki są motywem do podjęcia rozmów, formułowania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Zachęcamy też do weryfikowania pomysłów i wcześniej sformułowanych odpowiedzi. Inspirujemy do działania wspólnego, grupowego i indywidualnego, do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. Zaproponowane scenariusze mają pełnić funkcje „drogowskazów” do kolejnych działań wychowawczych podejmowanych przez nauczyciela, służących rozwijaniu postaw społecznych uczniów. Mogą być przez nauczyciela modyfikowane, rozwijane i wzbogacane o własne pomysły.

Cele zajęć

Cele zajęć są zgodne z celami kształcenia ogólnego określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. dla I etapu edukacyjnego obejmującego klasy I-III szkoły podstawowej- edukacja wczesnoszkolna

Czas trwania zajęć

Zajęcia przewidziane są na 45-60 minut, ale nauczyciel może dowolnie modyfikować czas poświęcony na poszczególne aktywności.

Zajęcia mogą być realizowane w dowolnym momencie roku szkolnego, w zaproponowanej kolejności lub zgodnie z potrzebami uczniów i preferencjami nauczycieli.

Struktura zajęć

 • Wspólne wysłuchanie bajki.
 • Rozmowa inspirowana treścią bajki.
 • Rozmowa i działania na temat wywołany treścią baki (praca indywidualna, w grupach, z całą klasą-poszukiwanie odpowiedzi na postawione pytania, wywołane zagadnienia).
 • Dzielenie się przemyśleniami, doświadczeniami.
 • Formułowanie wniosków końcowych i tworzenie „Klasowego skarbniczka wartości”

Każda lekcja może być Waszym wspólnym cennym doświadczeniem i może być cennym indywidualnym doświadczeniem każdego z Was!

Jak rozmawiać z uczniami o ważnych sprawach?

 • Zaplanuj czas na spokojną rozmowę na forum klasy i w mniejszych grupach
 • Formułuj pytania i zachęcaj uczniów do samodzielnego myślenia.
 • Faj czas do namysłu i dyskusję w małych grupach.
 • Nie oczekuj określonych odpowiedzi.
 • Nie oceniaj odpowiedzi, gdyż podczas rozmowy każda wypowiedź i każdy pomysł są cenny.
 • Zachęcaj uczniów, by wyjaśniali (uzasadniali) swoje propozycje.
 • Zachęcaj uczniów, by definiowali pojęcia.
 • Pozwól uczniom zadawać pytania Tobie i kolegom/koleżankom z klasy.
 • Pozwól na formułowanie przez nich różnych typów pytań.
 • Nie ma złych pytań.
 • Niech uczniowie wspólnie poszukają odpowiedzi na postawione pytania.
 • Nie ma złych odpowiedzi i nie ma złych pomysłów.
 • Pozwól uczniom na rozumienie i wyjaśnianie „po swojemu”.
 • Ucz szacunku dla pomysłów i przekonań innych osób.
 • Pozwól uczniom poszukiwać wspólnych rozwiązań.
 • Zachęcaj do argumentowania.
 • Ucz rozwiązań kompromisowych.
 • Zachęcaj do formułowania podsumowań.

Pamiętaj, zanim rozpoczniesz lekcję

Uczniowie z klas I-III:

 • uczą się ujmowania sytuacji na różnych poziomach, z różnych perspektyw,
 • uczą się posługiwania pojęciami abstrakcyjnymi,
 • potrafią wytłumaczyć (zdefiniować) sens wielu pojęć abstrakcyjnych,
 • rozwijają umiejętność rozróżniania perspektywy własnej i innych ludzi,
 • kształtują umiejętność rozumienia emocji własnych i innych ludzi,
 • rozumieją, że inni mogą mieć odmienne zdanie na ten sam temat,
 • uczą się mówić o emocjach i potrafią je modulować,
 • wiedzą, jak można poprawić nastrój innym ludziom,
 • rozumieją, że ludzie mogą przeżywać jednocześnie różne emocje,
 • potrafią wyjaśnić czyjeś postepowanie w kategoriach przyczyn i skutków,
 • rozwijają umiejętność dokonywania porównania społecznego.
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę