Scenariusze 6-9 lat - Edycja 1

Porozmawiajmy o wartościach

Jak José zaczął cenić swoje córki

José żartował ze swoich córek, że nie potrafią nic zrobić. Pomstował też, że nie ma syna. Trzeba było czarów, by wreszcie musiał zdać się na kobiety. José przekonał się wówczas, że potrafią równie dużo, co on. Chodzące drzewo nauczyło go doceniać własne córki. Nie można oceniać przecież ludzi po tym, jakiej są płci.

W czasie lekcji uczniowie dostrzec mogą własne predyspozycje i możliwości. Bajka o tym, jak Jose zaczął cenić swoje córki staje się punktem wyjścia do rozmowy i talentach, mocnych stronach i szacunku bez względu na płeć.

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

talenty, mocne strony, szacunek (bez względu na płeć)

CELE ZAJĘĆ

Cel główny:

Dostrzeżenie przez uczniów ich możliwości i predyspozycji.

Cele szczegółowe — uczeń:

  • wysłucha bajki pt. „Jak José zaczął cenić swoje córki”,
  • weźmie udział w rozmowie kierowanej na temat treści bajki,
  • opowie koleżankom i kolegom o swoich talentach,
  • narysuje, w czym jest dobry,
  • weźmie udział w rozmowie na temat czynników determinujących osiągnięcia przedstawicieli różnych zawodów,
  • wykona pracę na temat zawodu, jaki może wykonywać w przyszłości,
  • sformułuje refleksję końcową,
  • zaproponuje motto podsumowujące zajęcia.

Materiały do pobrania ×
Scenariusz „Jak Jose zaczął cenić swoje córki” .pdf - POBIERZ
Tekst bajki „Jak Jose zaczął cenić swoje córki” .docx - POBIERZ
Bajka audio „Jak Jose zaczął cenić swoje córki” .mpga - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę