Scenariusze 6-9 lat - Edycja 1

Porozmawiajmy o wartościach

Mkukusu i pierwsza kropla wody

Nen z wielkim zapałem zaczął opiekować się nasionkiem, które znalazł. Gorliwie chronił wyrosły z niego pęd przed zwierzętami, wiatrem i deszczem, choć to nie służyło roślince. Ta wreszcie przemówiła, tłumacząc, czego potrzebuje do życia. Nen po prostu nie wiedział, jak skutecznie pomóc roślince o imieniu Mkukusu.

W czasie lekcji uczniowie będą mogli uświadomić sobie, jak ważne jest rozpoznawanie potrzeb własnych i innych ludzi. Bajka o roślince Mkuksu staje się punktem wyjścia do rozmowy o potrzebach, ich rozumieniu i zaspokajaniu, a także mądrym pomaganiu.

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

potrzeby, dostrzeganie, zrozumienie i zaspokajanie potrzeb innych ludzi, mądre pomaganie, rozmawianie o potrzebach

CELE ZAJĘĆ

Cel główny:

Uświadomienie sobie przez uczniów, jak ważne jest rozpoznawanie potrzeb własnych i potrzeb innych ludzi.

Cele szczegółowe — uczeń:

  • wysłucha bajki pt. „Mkukusu i pierwsza kropla wody”,
  • weźmie udział w rozmowie na temat treści bajki,
  • zastanowi się, czego potrzebuje, by się rozwijać i rosnąć,
  • zastanowi się, w jaki sposób można zaspokoić potrzeby własne i innych ludzi,
  • sformułuje refleksję końcową,
  • zaproponuje motto podsumowujące zajęcia.

Materiały do pobrania ×
Scenariusz „Mkukusu i pierwsza kropla wody” .pdf - POBIERZ
Tekst bajki „Mkukusu i pierwsza kropla wody” .docx - POBIERZ
Bajka audio „Mkukusu i pierwsza kropla wody” .mpga - POBIERZ
Materiał dodatkowy – lista potrzeb wg Marshalla B. Rosenberga .pdf - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę