Scenariusze 6-9 lat - Edycja 1

Porozmawiajmy o wartościach

Jak dwa kangury o mało jednego lasu nie zadeptały

Jak to jest, że gdy w naszym życiu pojawiają się trudności, to kłócimy się zamiast współpracować? Bajka opowiada o dwóch kangurach drzewnych, które toczyły spory o wszystko. Potrzeba było czarów, by nawzajem ujrzały swoje myśli i uczucia!

W czasie lekcji uczniowie będą mogli dostrzec zalety współdziałania i dążenia do podejmowana rozwiązań kompromisowych. Bajka o dwóch kangurach staje się punktem wyjścia do rozmowy o kłótni, zgodzie, porozumieniu i kompromisie.

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

kłótnia, spór, oskarżanie, zgoda, porozumienie, kompromis

CELE ZAJĘĆ

Cel główny:

Dostrzeżenie przez uczniów zalet współdziałania i dążenia do podejmowania rozwiązań kompromisowych.

Cele szczegółowe — uczeń:

  • wysłucha bajki pt. „Jak dwa kangury o mało jednego lasu nie zadeptały”,
  • weźmie udział w rozmowie na temat zagadnień przedstawionych w treści bajki,
  • podejmie współpracę z koleżankami i kolegami,
  • wspólnie z innymi uczniami i uczennicami wykona zadania,
  • sformułuje refleksję dotyczącą znaczenia współdziałania z innymi dla pomyślnego wykonania różnych zadań,
  • sformułuje refleksję końcową,
  • zaproponuje motto podsumowujące zajęcia.

Materiały do pobrania ×
Scenariusz „Jak dwa kangury o mało jednego lasu nie zadeptały” .pdf - POBIERZ
Tekst bajki „Jak dwa kangury o mało jednego lasu nie zadeptały” .docx - POBIERZ
Bajka audio „Jak dwa kangury o mało jednego lasu nie zadeptały” .mpga - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę