Scenariusze 6-9 lat - Edycja 1

Porozmawiajmy o wartościach

Jak syrenka Mellifa zrozumiała świat

Wiedza pozwala nam podejmować trafne decyzje. Co oznacza podjęcie złej decyzji? Szybko zrozumiała to syrenka Mellifa, gdy postanowiła zabrać ze sobą do domu groźnego krokodyla, myśląc, że to… zielony kij. Na szczęście powstrzymał ją hipopotam, dzięki któremu przekonała się, że gdy do własnej ciekawości dodać solidną porcję wiedzy, wtedy świat staje przed nami otworem.

W czasie lekcji uczniowie będą mogli dostrzec rolę edukacji w rozwoju człowieka. Bajka o syrence Mellifie staje się punktem wyjścia do rozmowy o uczeniu się od siebie, wiedzy, roztropności i dokonywaniu trafnych wyborów.

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

edukacja, uczenie się od siebie, wiedza, szkoła jako miejsce uczenia się i zdobywania wiedzy, dokonywanie właściwych wyborów, roztropność

CELE ZAJĘĆ

Cel główny:

Dostrzeżenie przez uczniów roli edukacji w rozwoju człowieka.

Cele szczegółowe — uczeń:

  • wysłucha bajki pt. „Jak syrenka Mellifa zrozumiała świat”,
  • weźmie udział w rozmowie na temat bajki,
  • podejmie współdziałanie z rówieśnikiem,
  • zastanowi się, skąd można czerpać wiedzę,
  • podejmie refleksję nad tym, czego nauczył się/dowiedział się od rówieśników,
  • przeprowadzi doświadczenie,
  • sformułuje refleksję końcową,
  • zaproponuje motto podsumowujące zajęcia.

Materiały do pobrania ×
Scenariusz „Jak syrenka Mellifa zrozumiała świat” .pdf - POBIERZ
Tekst bajki „Jak syrenka Mellifa zrozumiała świat” .docx - POBIERZ
Bajka audio „Jak syrenka Mellifa zrozumiała świat” .mpga - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę