Scenariusze 6-9 lat - Edycja 1

Porozmawiajmy o wartościach

Jak mały Sunan posłuchał mądrego tygryska

Sunan chciał poznać świat, ponieważ nudził się w domu. Ale zamiast świata poznał i oswobodził z klatki tygryska, który wcale nie chciał udawać się w podróż, ale wrócić do domu!

W czasie lekcji uczniowie będą mogli dostrzec znaczenie tego, co się posiada. Bajka o małym Sunanie i tygrysie staje się punktem wyjścia do rozmowy o docenianiu tego, co się ma.

ZAGADNIENIA KLUCZOWE

docenianie tego, co się ma, rzeczy materialne, rzeczy niematerialne

CELE ZAJĘĆ

Cel główny:

Dostrzeżenie przez uczniów znaczenia tego, co się ma.

Cele szczegółowe – uczeń:

  • wysłucha bajki pt. „Jak mały Sunan posłuchał mądrego tygryska”,
  • weźmie udział w rozmowie na temat treści bajki,
  • wystąpi w roli eksperta, zaproponuje rozwiązanie sytuacji przedstawionej na ilustracji,
  • zastanowi się, dlaczego warto szanować to, co się ma,
  • wykona pracę plastyczną na temat: „Co mam cennego, na co na co dzień nie zwracam uwagi”,
  • sformułuje refleksję końcową,
  • zaproponuje motto podsumowujące zajęcia.

Materiały do pobrania ×
Scenariusz „Jak mały Sunan posłuchał mądrego tygryska” .pdf - POBIERZ
Tekst bajki „Jak mały Sunan posłuchał mądrego tygryska” .docx - POBIERZ
Bajka audio „Jak mały Sunan posłuchał mądrego tygryska” .mpga - POBIERZ
Załączniki .pdf - POBIERZ
Nauczać to znaczy przekazać coś więcej niż wiedzę